Operakällaren foundation X Wateraid

Fick en ärofylld inbjudan av min vän Abbe till Operakällaren foundation dag, där de samarbetar med Wateraid

I måndags hade jag den stora äran att gå på Operakällaren foundation dag med avslutande gala, där Opera källaren samarbetar med Wateraid sedan två år tillbaka. Hela dagen handlade om att lyfta vattenfrågan samt samlinga in pengar och i år med fokus på Afrika.

operakällaren foundation

Dagen började med ett otroligt inspirerande och intressant seminarium, där flera inflytelserika “changemakers” berättade om just deras arbete gällande vattenfrågan i Afrika. Bland föreläsarna pratade bl.a. Diplomat Jan Eliasson, som har arbetat med UN under lång tid. Nima Elbagir, CNN korrespondent och även känd för att ha belyst frågan gällande Darfur konflikten. Victor Ochen, berättade om sin uppväxt i Afrika, som fånge i flyktingläger. Den historien var mycket intressant och vilken styrka han besitter. Alltså wow!
Danny Saucedo var även på plats, då även han är ambassadör för Wateraid och reste själv till Afrika i feb för att med egna ögon se hur det ligger till.

Jag blev otroligt inspirerad av alla och känner att även jag behöver vara med på vattentåget. Alla behöver vi ta vårt ansvar för vad som händer i fattigare delar av världen. Vattenfrågan är en stor fråga och grunden till allt liv. Därför kan just brist på vatten skapa många problem och även en maktkamp, som nu bl.a är en av problemen i Afrika. Äger du vattentillgångarna äger du även människor. Sjukt!

Vill du bidra, så kan du swicha till Wateraid – 900 16 29.

Fortsättning gällande galan kommer i nästa inlägg….


Operakällaren FoundationX Wateraid
I received an honorable invitation from my friend Abbe to come to Operakällaren Foundation Day, where they collaborate with Wateraid
Last Monday, I had the great honor of attending Operakällaren Foundation Day with a gala. The whole day was about raising the water issue and collecting money and this year focusing on Africa.

The day began with an incredibly inspiring and interesting seminar, where several influential “changemakers” spoke about their work concerning the water issue in Africa. Among the lecturer’s was people like Diplomat Jan Eliasson, who has worked with the UN for a long time. Nima Elbagir, CNN correspondent and also known for highlighting the issue of the Darfur conflict. Victor Ochen, told of his story about his upbringing in Africa, as a prisoner in refugee camps. That story was very interesting and what strength he possesses. Wow!
Danny Saucedo was also
present, since he is also an ambassador for Wateraid and traveled to Africa in Feb to see how it is with his own eyes.

I was incredibly inspired by everyone and feel that I too need to be on the water train. We all need to take our responsibility for what is happening in poorer parts of the world. Water is a big issue and the basis of all life. Therefore, the lack of water can create many problems and also a power struggle, which is now one of the problems in Africa. If you own the water resources, you also own the people.

If you want to contribute, you can swich to Wateraid – 900 16 29.

More about the gala will be in the next post….

Följ:
Sharing is caring:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *