Nästa generationens vatten – pH 9

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
The next generation pH 9 generator
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Different pH value in different waters
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
The water from the pH shaker had the highest value
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
9.0 pH value is the best water for the body

Imorse var jag på Ecoist igen för omgång 2 av event/inspirations frukosten pH värde. Lika trevligt och intressant som igår.
Under eventet fick vi testa pH-värdet på olika vatten som är vanliga i våra hem bl.a bubbelvatten, kälvatten på flaska och vanligt kranvatten i pH 9 shakern.
Christina, som jobbar med pH 9, droppade pH droppar i respektive vatten och påvisade på det sättet vad för pH värde som just det vattnet hade. Desto högre pH-värde ju mörkare färg och det vattnet som givetvis hade högst pH värde var ju vattnet som varit i pH 9 Shakern.

Oslagbar superfakta om högt pH värde: För att hålla sig frisk och vital behöver kroppen ha ett pH-värde som är över 7.2 och allt under den nivå ger en risk för att utveckla sjukdom. Vid för lågt pH värde under för lång tid i kroppem där kroppen hela tiden behöver ta från reserverna som finns kan man tom utveckla allvarliga sjukdomar.  Genom att drick ett vatten med ett bra pH, som text vattnet du haft i din pH 9 shaker, ger du kroppen bästa förutsättningarna för att må bra och fungera optimalt.
pH 9 shakern ger dig ett vatten med pH 9 och där med ett optimalt upptag i våra celler.
Man får inte glömma att vatten är en levande organism och ändrar struktur beroende på vilket material det kommer i kontakt med. Därför är vatten i plastflaskor och med bubblor i dessvärre inte rätt pH värde och det gör att vi i sin tur dricker vatten som är lätt försurat.

Ha en strålande fredag så hörs vi sen!
Kram Maya


This morning I was back at Ecoist for round 2 of the event / inspirations breakfast about pH value. During the event we had the ability to test the pH balance of various water which are common in our homes, like bubble water, spring water in a bottled and tap water in a pH 9 shaker.

Christina, who works with pH 9, dropped some pH drops in the different waters and demonstrated what kind of pH value that water had. The higher the pH value, the darker the color and the water that naturally had the highest pH value was the water that was in the pH 9 shaker.

Unbeatable super facts about high pH value: In order to stay healthy and have a vital body the body needs to have a pH value of 7.2 and anything below that level can give a risk of developing a disease. If you have a low pH value for a long period of time where the body constantly need to take from the reserves available, one can even develop serious diseases. By drinking a water with a good pH, such as for example the water in your pH 9 shaker, you give your body the best conditions to feel good and work optimally.
The pH 9 shaker gives you a water with a pH 9 and that gives you an optimal uptake in you cells.
One should not forget that water is a living organism and it modifies its structure depending on the material it comes in contact with. Therefore, water in plastic bottles and bubble water unfortunately is not the correct pH value.

Are you eager to test your pH level and perhaps invest in a pH 9 shaker so you can look into Ecoist or buy on their website.

Have a glorious Friday so we heard late!
Xoxo Maya

We are in this together so please share: