Mindfulness & meditation – 4 av mina bästa tips för att bli mera medveten

1. Oslagbara tips på hur du blir mera medveten – Här tipsar jag om olika verktyg som har hjälpt mig bli mera tacksam, medveten och vis. Dessa verktyg jobbar jag med varje dag, precis lika viktigt som att jag tränar varje dag.

2. Guidad meditation med affirmationer – Denna guidade meditation på 15 min brukar jag använda mig av när jag vill ta en “micropaus” eller behöver bli guidad av en röst och bara luta mig tillbaka. Hon läser dessutom upp 50 affirmationer för att hjälpa till att opprogrammera ditt mindset till det bättre.

_MG_0682 (2)
Pic by Fanny Roethlisberger

3. Meditation gör dig smartare – Här delar jag med mig av lite Oslagbar superfakta om hur meditation gör dig till bl.a en smartare människa. Att meditera dagligen har enormt många fördelar för både kroppen, sinnet och själen. Meditation är ett av mina verktyg för att nå en Oslagbar Hälsa!

4. Enkla och roliga övningar för en mera “mindful” vardag – Att jobba med meditation eller mindfulness handlar inte bara om att sitta i skräddarställning med slutna ögon och andas utan det handlar snarare om att samla sitt fokus och släppa alla kontrollerande tankar man tänker hela tiden.
Genom dessa övningar kan du få in mera mindfulness i vardagen och bli mera medveten om dig själv, din kropp ch din omgivning.

Testa dessa övningar och känn hur det påverka dig och kanske till och med får dig att se saker från en ny synvinkel.
Ha en strålande dag!
Kram Maya

English

1. Unbeatable tips on how to become more mindful – Here I give you tips on the different tools that have helped me become more grateful, aware and wise.  I work with these tools every day and they are just as important to me as working out every day.

2. Guided meditation with affirmations – This guided meditation of 15 minutes I usually use when I want to take a “micro pause” or need to be guided by a voice and just sit back. This meditations also gives you 50 affirmations to help reprogram your mindset.

3. Meditation makes you smarter – Here I share with you a little Unbeatable super facts about how Meditation makes you a smarter women. To meditate daily have many benefits for both the body, mind and soul. Meditation is one of my tools to reach an unbeatable Health!

4. Simple and fun exercises for a more “mindful” living – Working with meditation or mindfulness is not just about sitting cross-legged with your eyes closed and breathe, but it is rather to gather your focus and let go of all thoughts controlling you during the day.
Through these exercises, you can plant more mindfulness in your everyday life and become more aware of yourself, your body and your surroundings.

Try these exercises and feel how it is affecting you and it may even get you to see things from a new perspective.
Have a brilliant day!
Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: