Meditation gör dig smartare!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Våren är på ingång och massor av saker händer ända fram till sommaren! Så mycket att det ibland kan vara svårt att hinna med allt kul man vill göra, vilket i vissa lägen kan göra att stressen knackar på dörren. Då gäller det att hitta sina egna små stunder att vila hjärnan på!
I dessa fall brukar jag meditera alternativt unna mig själv antingen ett spabesök eller en ayurvedisk massage. Just meditationen är något jag dagligen prioriterar för behålla en skön harmoni och balans året om.

Oslagbar superfakta om meditation och mindfulness:
Några minuters meditation om dagen gör dig inte bara lugn – det gör dig även mera uppmärksam, nyfiken och smartare.
Allt detta beror på att hjärnbarken, som tar hand om uppmärksamhet och sinnesintryck, blir tjockare vid meditation. När man mediterar lär man kroppen att helt enkelt använda hjärnan på ett bättre sätt.
Området i hjärnan som styr bl.a. oro och stress kallas amygdala. Det stimuleras vid meditation, vilket gör att minnet ökar samt hjälper oss hantera våra egna känslor bättre.
Denna oslagbara superfakta är bara givetvis bara några av fördelarna med mindfulness!

Hur gör ni själva för att lugna pulsen och varva ner? Skriv gärna och berätta!
Härlig lördag!

Kramar Maya

English

Spring is coming and lots of things going on until summer! So much, that sometimes it can be difficult to keep up with all the fun you want to do, which in some cases may cause stress. Then you have to find your own little moments to rest your brain!
In these cases, I usually meditate or enjoy some pampering myself either a spa visit or an Ayurvedic massage. Meditation is something I daily prioritize for maintaining a beautiful harmony and a balance throughout the year.

Unbeaten super facts about meditation and mindfulness:
A few minutes of meditation a daily will make you not only peaceful – it also makes you even more attentive, curious and intelligent.
All this is due to the cerebral cortex, which takes care of attention and sensory impressions, it becomes thicker at meditation. When you meditate you learn your body to simply use the brain in a better way.
The area of ​​the brain that controls anxiety and stress is called the amygdala. It is stimulated by meditation, which means that the memory increases and helps us manage our own emotions better.
This unbeatable super facts are just some of the benefits of mindfulness!

How do you yourselves to calm pulse and unwind? Please write and tell us!
Lovely Saturday!

Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: