Jag har ett mission som är större än min rädsla!

Just nu har jag ett mission som är större än min rädsla för att misslyckas eller låta andra människor definiera mig. Jag lever, andas & jobbar med mitt mission i livet, min livsväg är den jag går på just nu. Dock har det inte alltid varit så, men när jag började titta inåt, lyssna & rannsaka mig själv. Hände det mirakel!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild tagen av duktiga Neira med modebloggen Aboutthatlook.com

Jag lever ett liv idag, där jag, min hälsa & min inre lycka är det absolut viktigaste för mig. Det finns inget som betyder mera & allt annat kommer på andra plats. Det kanske låter egoistiskt & självupptaget i dina öron, men faktiskt är det raka motsatsen. Att prioritera sig själv och det som gör dig lycklig är det bästa du kan göra för andra. Detta betyder inte att jag är nonchalant & inte kärleksfull eller bryr mig om andra människors känslor, utan jag har istället mera att ge andra när jag följer “my soul purpose”.

Vissa av sakerna jag skriver nu nämnde jag i mitt inlägg om att våga vara sig själv (länk nedan). Tex att följa andra & inte våga stå upp för vad du är och vad som är viktigaste för dig är att göra världen en otjänst. Människor kommer alltid försöka påverka dig i motsatt riktigt & pressa sina rädslor på dig, men lever du enligt din livsväg & ditt livs mission kommer du inte låta det stoppa dig eller definiera dig.
Jag har många gånger fått höra att mitt sätt att leva är extremt och att jag bör slappna av lite. När folk säger så vet jag att de handlar inte om mig & mitt sätt att leva, utan om deras rädslor & begränsningar. Alla är vi olika och har vår egen verklighet som vi lever efter.

Det tar inget mood att säga att det inte kommer fungera, utan det du egentligen säger är att du är rädd för att försöka och misslyckas. Inget är omöjligt i min värld. Jag bryr om vad andra tycker, men jag låter inte det stoppa eller definiera mig för jag är på ett mission i livet som är störren än mina rädslor. Kärlek Maya


 

Right now I have a mission that is greater than my fear of failure or let other people define me. I live, breathe and work with my mission in life, my life path is the one I walk on right now. However, it has not always been that way, but when I started looking inward & listen to myself. Magic started to happen!

Picture taken by talented Neira fashion blog Aboutthatlook.com

I live a life today, where I, my health and my inner happiness are the most important things for me. There’s nothing that means more and everything else comes second. It may sound selfish and self-absorbed in your ears, but actually it is the opposite. To prioritize yourself and what makes you happy is the best you can do for others. This does not mean that I am nonchalant and not loving or care about other people’s feelings, but rather the opposite I have more to give to others when I follow “my soul purpose”.

Some of the things I write about now, I mentioned in my post about being yourself (link below). For example to follow others and not dare to stand up for what you are and what is important for you is to make the world a disservice. People will always try to influence you in the opposite way and push their fears on to you, but if you are living according to your life path and your life mission, you will not let it stop you or define you.
I have often been told that my way of living is extreme and that I should relax a bit. When people say that, I know that’s not about me and my way of living, but about their fears and limitations. We are all different and have our own reality that we live by.

It takes no courage to say it will not work, but what you are really saying is that you’re afraid to try and fail. Nothing is impossible in my world. I care about what others think, but I do not let it stop or define me I’m on a mission in life that is bigger than my fears. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *