Hur hittar man sitt livssyfte?

Vad är jag här för att göra & vad är mitt syfte/min passion i livet. Enligt mig skulle jag säga att det är svaret på gåtan till harmoni & lycka inombords. Att hitta ditt syfte börjar med frågan vad är jag är för att göra, vad älskar jag att göra & kan göra oavsett om jag får betalt eller inte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bilder tagna av Aboutthtalook.com

Själv klart behöver du pengar, men följer du din passion, ditt livssyfte kommer du få betalt så att du kan leva ändå. Genom att ställa relevanta frågor till sig själv varje dag kommer svaret att komma & känner du att det är svårt att lyssna på vägledningen/svaret var istället uppmärksam på vad du tänker på, vad du säger, läser, vad du fantiserar om för där kan du hitta mönstret av saker du älskar & ditt syfte.
Många letar efter sin lycka & livsväg i fel ände med att fokusera på att bara tjäna pengar, men det är inte svaret. Det är nog vanligt att man gör så, även jag gjorde det när jag jobbade på Zara . Du kan tjäna massvis med pengar, men du kommer inse att det är inte det som gör dig lycklig. Har du inget syfte eller mening med det du gör kommer motivationen en dag att ta slut. Börjar du inte med att hitta svaret på vad du är här att göra & vad ditt syfte är kommer dig energi så småningom ta slut & lusten att att sina. Har du inget syfte eller kärlek i det du gör kommer du inte att göra det livet ut. Fråga frågorna du behöver ställa & hitta svaren inom dig för det är endast då du kan hitta nyckeln till överflöd, lycka & harmoni. Kärlek Maya


What am I here to do & what is my purpose / my passion in life. In my opinion, I would say that it is the answer to the mystery of harmony and happiness. Finding your purpose begins with the question what I am doing, what do I love to do & can do regardless of whether I get paid or not.

Of course you need money, but if you follow your passion, your life goal you will be paid to live anyway. By asking relevant questions to yourself every day, the answer will come. If you feel that it’s hard to listen to the guidance / the answer instead you can pay attention to what you are thinking, what you’re saying, what you’re thinking about & there you can find the pattern of things you love & your purpose.
Many people often are looking for their happiness & life purpose at the wrong end. They are focusing on just making money, but that’s not the answer. It’s common to do that & I even did that when I worked at Zara. You can earn lots of money, but you will realize that it’s not what makes you happy. If you have no purpose or meaning with what you do, one day your motivation will end. If you do not start by finding the answer to what you are here to do & what your purpose is, your energy will eventually end & your desire will die. Ask the questions you need to ask & find the answers within you because it’s only then you can find the key to abundance, happiness & harmony. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *