Hitta påsklugnet med mindfulness

Från att gå på högvarv och vara uppe i alla saker man “bör” göra i vardagen (det finns inga måsten) till att landa under påskledigheten några dagar är inte alltid lätt. Många kan känna ett inre motstånd mot att minska sin stress och göra en förändring. Det krävs energi att förändra ett beteende, men därför är semestern ett bra tillfälle att träna på nya vanor och införa mera mindfulness i livet.

Att vara ”mindful” är ett förhållningssätt som innebär att man är uppmärksam på det som sker i just detta ögonblicket, utan att bedöma det. Bara känna och acceptera allt som det bara är!

En bra träningsuppgift att börja med är att göra en enkel meditation, som tar ca 10 – 20 minuter och ett kortare yogapass. Har man inga yogakunskaper så finns det ett utmärkt yoga- och pilatesverktyg online, som heter Yogobe.com. Du kan dessutom testa tre dagar gratis, perfekt för påsken!
En annan övning som också är toppen både för både glädjen och den positiva energi är att sätta sig ner med sitt favorit-te eller kaffe och fundera över vad som gör en 100% lycklig i livet. Ta även en stund för dig själv och verkligen smaka på kaffet du dricker, ta in doften från din omgivning och fokusera på hur allt egentligen känns.
Genom mindfulnessträning blir vi både mer fokuserade, vår koncentrationsförmåga ökar och vi blir mer medvetna om vår kropp. Allt handlar om att stanna upp och känna efter vad som sker inom dig och runt om kring dig. Det blir medveten påsknärvaro! 😀

Förhoppningsvis tar du med dig dessa övningar även in i vardagen. Kanske känns det som en svår uppgift just nu, men allt som krävs är faktiskt bara att sätt klockan 15 min tidigare varje morgon och få liiiite extra tid för sig själv innan alla andra vaknat.

Ha en mindfull påsk!
#givepresence
Kramar Maya

English

From being up and about in all things you “should” do in everyday life (there’s no I need to do) to slow down during the Easter break for a few days is not always easy. Many may feel an inner resistance to reduce their stress levels and make a change. Energy is required to change a behavior, but the holiday are a great opportunity to practice new habits and introduce more mindfulness in life.
To be “mindful” is an approach that means that you pay attention to what is happening in this very moment, without judging it. Just feel and accept everything as it is!

A good training task to begin with is to  practice a simple meditation every day, which takes about 10-20 minutes and a short yoga session. If you don´t have any yoga knowledge, there is an excellent yoga and Pilates online tool, called Yogobe.com. You can test it three days for free, perfect now for Easter!
Another exercise that is also great for both both joy and positive energy is to sit down with your favorite tea or coffee and think about what makes you a 100% happy in your life. 
Also take a moment to yourself and really taste the coffee you are drinking, take in the scent of your surroundings and focus on how everything really feels.
Through mindfulness training, we become both more focused, our attention span is increasing and we become more aware of our bodies. Everything is about standing still for a bit and feeling what is really happening within you and around around you. 
Hopefully you will take these exercises with you in your everyday life even after Easter. And maybe at this moment it feels like a daunting task, but all thats really required is to set the alarm clock 15 minutes earlier each morning and get little extra time for yourself before everyone else wakes up.

Have a mindfull Easter!
#givepresence
Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: