Hälsosamt kaffe med immunboostande svampar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
The Secret 365 daily teachings by Rhonda Byrne
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Get inspired to visualize every day and wish for more money in your life
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mushroom coffee from four sigma foods
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Healthy coffee with nourishing mushrooms

Jag dricker sällan kaffe, med undantag från ekologiskt fairtrade kaffe ibland, men när man har varit på workshop med four sigma foods (igår) och kommit hem med en kasse full av deras nya produkt mushroomcoffe kan man inget annat än att brygga en mushroomlatte.
Det var en mycket intressant och lärorik workshop om four sigma foods populäraste svampar, chaga, reishi och cordyceps.
För er som inte förstår ett smack av vad det är för svampar jag pratar om, kanske ni förstår bättre om jag skriver sprängticka och lackticka.
Minns ni när man gick i skolan och åkte på “lägerskola” samt vandrade i naturen och såg konstig utväxter på träden? Dessa utväxter är sprängticka.
Kaffeet som jag dricker innehåller faktiskt både chaga (spränticka) och cordyceps. Det smakar inte någon större skillnad från vanligt kaffe och innehåller dessutom välgörande ämnen från svamparna. Ett super kaffe enligt mig!

Oslagbar superfakta om chaga & cordyceps:
Chaga eller sprängticka är antibakteriell, antifungal, anticandida, antiviral, balanserar immunförsvaret och är därmed bra vid autoimmuna sjukdomar. Den sänker högt kolesterol och har dessutom en otroligt hög ORAC värde.
ORAC står för Oxygen Radical Absorbance Capacity och ger ett värde för hur mycket antioxidanter ett visst livsmedel innehåller per 100g.

Cordyceps sägs ge en primär drivkraft för livets alla aktiviteter. Den ger energi på ett djupt plan och stödjer kroppen att hantera stress och motverka åldrande. Cordyceps används för att ge njurarna och lungorna kraft. Många vetenskapliga studier har visat att cordyceps kan öka den maximala syreupptagningsförmågan med upp till 15%. Perfekt för dig som söker extra energi före sport/träning, vill stärka dina lungor, eller öka din sexuella prestanda.

Glad fredag! Maya

English

I rarely drink coffee, apart from organic fairtrade coffee sometimes, but when you’ve been on a workshop with four sigma Foods (yesterday) and came home with a bag full of their new product mushroom coffe you have to brew a mushroom latte. It was a very interesting and educational workshop about four sigma foods popular mushrooms, Chaga, Reishi and Cordyceps. Do you remember when you were in school and went on a “field trip” with lots of hiks in the woods and saw strange growths on the trees? These growths are the mushrooms that i talking about. The coffe that I am drinking contains Chaga and Cordyceps. It does not taste much difference then from the regular coffee and this type contains beneficial substances from mushrooms. A super coffee I would say! 

Unbeatable super facts about Chaga & Cordyceps: Chaga or blast fungus is antibacterial, antifungal, anti-candida, antiviral, balances the immune system and are thus good in autoimmune diseases. It lowers high cholesterol and also has an incredibly high ORAC value. ORAC stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity and gives a value for how much antioxidants a particular food contains per 100g.

Cordyceps is said to provide a primary driver for all of life’s activities. It gives energy on a deep level and supports the body deal with stress and combat aging. Cordyceps used to provide the kidneys and lungs force. Many scientific studies have shown that Cordyceps can increase the maximal oxygen uptake by up to 15%. Perfect for those looking for extra energy before sports / fitness, want to strengthen your lungs, or increase your sexual performance.

Xoxo Maya 

Följ:
SHARING IS CARING: