Sanna Ehdin, en hel dag med hälsa

Sanna Ehdin, med hälsa i fokus. I lördags var jag på ett event med Dr Sanna Ehdin, som också fyllde på mig med massor av bra energi. Det är så underbart att träffa människor som inspirerar & kan ge energi genom att bara vara sig själva. Sanna är ju en av den som står upp för det hon tror på utan ursäkter, vilket inte är lätt i dagens samhälle när det finns så mycket näthat. Bra jobbat Sanna!
När jag läste Sannas bok Den självläkande människan kände jag direkt att denna person vill jag träffa för det mesta hons skrev om var exakt det jag också försöker att förmedla genom mina sociala medier. Att vi människor har förmågan att läka oss själva bara vi ger kroppen rätt verktyg. Har du inte läst boken den självläkande människan så gör det för den är otroligt bra.

drsanna-2


Under eventet tillsammans med Sanna & hennes team fick jag höra om produktnyheter, tanken bakom deras produkter samt hur det faktiskt går till att ta fram en produkt. Inte lättar puckar alls, utan massor av regler att uppfylla innan man får ett godkännande.
Dr sannas produkter har en mycket bra tanke bakom, där allt är genom arbetat av Sannas otroligt duktiga produktutvecklare Theresia. Hon kunde allt om allt när det gäller ingredienser & är super noga med bra innehåll. Alla Sannas produkter är dessutom kinesologiskt muskeltestade för att just påvisa att det är rena för kroppen & hälsan. Du hittar många av hennes produkter hos min kinesolog – Behandlingsteam Pernilla Carrier.
Sanna avslutade dagen med att berätta lite om henne samt hennes tankar kring vad människan behöver för att hålla sig frisk & hel. Några av hennes grundpelare är kärlek, andning, meditation. Alla väldigt viktiga!
Eventet höll hus på etnografiska museet där de serverade en ekologisk raw & vegansk lunch signerad av Carola Magnusson. Hon serverar även en vanlig ekologisk julbuffe under vintern på Stora skuggans wärdshus ute på djurgården. Så klart har jag även besökt den & det kan du läsa om här – klick!

Kärlek Maya


Hey! Are you also motivated for a good week?

Last Saturday I attended an event with Dr. Sanna Ehdin. It is so wonderful to meet people who inspire & can give so much energy by just being themselves. Sanna is one of those who stands up for what she believes in without excuses, which is not easy in today’s society when there is so much online hate. Good job Sanna!
When I read her book  The self-healing human, I immediately knew that this is a person I want to meet. She writes about a lot of things that I also believe in & try to write about on my social media. We humans have the ability to heal ourselves we only have to give our body the right tools. If you have not read the book The self-healing human, do it because it’s really good.
During the event with Sanna & her team, we were told about her new products, the idea behind their products and how they actually produce new products. It’s not easy. There are a lot of rules to be met before you get an approval to launch a new product. Dr. Sanna products are well thought true by Sannas incredibly skilled product developer Theresia. She knew everything about ingredients and is super particular with ingredients. In addition, all Sanna’s products are kinesiologically tested to prove that they are clean and healthy for the body.
Sanna finished the day telling us about her and her thoughts about what people need to stay healthy and well. Some of her points were love, breathing, meditation. All very important!
The event was held at the ethnographic museum where they served an organic raw & vegan lunch made by Carola Magnusson. It was yum!

Have fun and enjoy your week! Maya

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *