Bara för att du är vegan har du inte frikort från att vara medveten konsument!

För någon vecka sedan delade jag ett inlägg om veganer & vegetarianer på min facebook, där rubriken löd precis det som min rubrik lyder att veganer & vegetarianer är inte på något sätt fria från att vara medvetna konsumenter. Jag är själv inte vegan eller vegetarian, men jag förespråkar i allra högsta grad en grön kost för det är mest hållbart för alla. Dock tror jag på lagom av all annan kost, men det är ett helt annat inlägg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

En sak som jag uppmärksammat är att det dyker upp fler och fler veganska alternativ till korv, kött osv. Det är dessa livsmedels alternativ som jag vill belysa & uppmärksamma dig på. Om man ska titta utifrån ett hälsomedvetet perspektiv för oss människor är inte dessa substitut på något sätt “rena”, utan ingredienserna i många av de veganska halvfabrikaten är en massa tillsatser. Tillsatser kan vara skadliga för vår kropp & inte minst för miljön.
Sojabönor odlas tex oftas med en massa bekämpningsmedel & behöver en industriell process för att gå från sojaböna till att bli sojaprotein. Vegan eller inte vem vill äta mat som dels behöver industriellt framställas, fyllas med tillsatser eller påverka miljön med bekämpningmedel. Bekämpningsmedel påverkar dessutom även oss människor… Alla människor bör istället satsa på ren mat som odlats fram på ett bra sätt för miljön och oss människor.

Du kanske funderar på att bli vegan & vet inte riktigt var du ska börja/luras en aning av alla dessa företag som erbjuder veganska alternativ. Jag skulle tipsa om att granska allt du äter och läs innehållet oavsett om det är veganskt eller inte. Du behöver inte lära dig allt (förstår att det blir mycket) men försök att lära dig de vanligaste tillsatserna i den mat du oftast äter. Försöker man att intressera sig lite för maten man äter lär man sig lite i taget.

Här nedan kan du hitta relaterade inlägg som kan hjälpa dig i att bli mera medventen vegans konsument:

  • Så här läser du innehållsförteckningen i livsmedel – klick!
  • Här är artikeln som jag refererar till i början – klick!

Vill du rösta fram mig till årets hälsobloggare klicka här – klick!


 

A week ago, I shared a vegan & vegetarian post on my facebook, where the headline said exactly what my headline says that vegans & vegetarians are in no way free from being conscious consumers. I’m not a vegan or vegetarian myself, but I strongly advocate a green diet for it’s most sustainable for everyone. 

One thing that drew my attention is that more and more vegan alternatives to sausage, meat etc are appearing. These are the food options that I want to highlight and pay attention to. If you look at this options in a health-conscious perspective for us people, these substitutes are in no way “pure” & the ingredients in many of the vegan products are with lots of additives. Additives can be harmful to our body and not the least to our environment.
Soybeans are usually grown with a lot of pesticides & need an industrial process to go from soybean to becoming soy protein. Vegan or not who wants to eat food that needs to be industrially prepared, filled with additives or affects the environment with pesticides. Additionally, pesticides also affect humans… All people should instead invest in clean food that is farmed in the best interest for the environment and us people.

You are maybe considering going vegan & you are maybe lost/ fooled by all these companies that offer vegan options. I would suggest reviewing everything you eat and reading the content, whether it is vegan or not. You do not need to learn everything (understand that it will be a lot) but try to learn the most common additions in the food you usually eat. If you try to be interested in the food you eat, you learn a little at a time.

Below you can find related posts that can help you become more aware:

How to read the table of contents in food – click!

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *