Är bipollen det nya chiafröet?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Efter helgens planering i min nya kalender har jag nu bestämt mig för att ändra mina rutiner en aning när det gäller min träning. Jag kommer från och med nu träna på morgonen runt 0700, efter min gröna morgondrink och frukost såklart.
Då jag nu har tränat morgon både igår och idag känner jag verkligen att det är super skönt att få träningen gjord tidigt. Den energin och fokus jag får tack vare att jag rör på mig på morgonen gör min ändring av rutiner helt rätt för mig.  Vilken tid tycker ni är bäst att träna på?

Efter mitt pass för att bromsa nedbryttningen och den stress som jag faktiskt utsätter min kropp för när jag tränar, gjorde jag mig en antioxidant-smoothie med det så kallade “nya chifröet”, nämligen Bipollen.
Vi som tränar ofta bör tänka på att äta antioxidanter dagligen för att på så sätt hjälpa kroppen med de fria radikaler som uppstår.
Fria radikaler bildas bl.a när du tränar, men även vid t.ex rökning, och stress. Fria radikaler ökar oxidationen i kroppen och en alltför stor oxidation kan leda till sjukdomar och åldrande.
Du kan bekämpa det fria radikalerna med antioxidanter. Kroppen bildar egna antioxidanter men om du utsätter kroppen för konstant stress, mer än normalt, räcker det inte till och då behöver du ett ökat intag via din kost.

Oslagbar antioxidant-smoothie: 1 dl eco blåbär, 2 msk hampaprotein, 2 tsk baobabpuver, 2 tsk super nature purey green, 2 dl cocoakvo kokosvatten, 2 tsk bipollen., 1-2 st medjooldadlar.

Gör så här: mixa ihop allt förutom bipollen. Smaka av och addera eventuellt 1-2 dadlar för lite sötma (valfritt). Toppa din proteinrika antioxidant smoothie med bipollen. Njut och “slurpa” in dig!


Notis – superfakta om Bipollen: Bipollen är en riktig supergrej då det innehåller egentligen allt som vi behöver. Det innehåller både makrofödoämnen, det vill säga kolhydrater, fett och protein, och mikrofödoämnen som vitaminer och mineraler. Bipollen säg bl.a ge energi, stärka immunförsvaret och hålla i gång magen tack vare enzymerna som finns i.
Det är en mix av allt det nyttiga!

Kramar Maya

English

After my planing this weekend in my new calendar, I have now decided to change my routine a little when it comes to my training. I will from now on workout in the morning around 0700, after my green morning drink and breakfast of course.
Now since I have been working out in the morning both yesterday and today I really feel that it’s super nice to get the workout done early. The energy and focus I get because I move in the morning makes my change of routines just perfect for me. What time do you think is best to workout?

After my workout to slow down my catabolic state and the stress that I actually expose my body to when I train, I made myself an antioxidant smoothie with the so-called “new chia seed” namely, Bee pollen.
We who exercise frequently should think about eating antioxidants daily to help the body with the free radicals that occur.
Free radicals occur while exercising, but also in when smoking and stress. Free radicals increases oxidation in the body and excessive oxidation can lead to disease and pre-aging.
You can fight the free radicals with antioxidants. Your body produces its own antioxidants, but if you expose your body to constant stress, more than normal, it is not enough and then you need an increased intake from your diet.

My unbeatable antioxidant smoothie: 1 cup eco blueberries, 2 tablespoons hemp protein, 2 teaspoons baobab powder, 2 teaspoons Supernature purey greens powder, 2 cups cocoakvo coconut water, 2 teaspoons of bee pollen., 1-2 pcs medjool dates.

This is how you do it: Mix everything together except the bee pollen. Taste and add 1-2 dates for a bit of sweetness (optional). Top off your protein rich antioxidant smoothie with bee pollen. Enjoy and “slurp” everything up!

Notice – super facts about Bee pollen: Bee pollen is a real super thing since it actually contains everything we need. It contains both marco foods, namely carbohydrates, fat and protein, and micro foods as vitamins and minerals. Bee pollen among other things provide energy, boost the immune system and help the stomach with the enzymes that be-pollen provide.
It’s a mix of everything healthy!

Xoxo Maya

We are in this together so please share: