Allt är möjligt, det omöjliga tar bara längre tid!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A positive mind creates a positive life. Everyday may not be good, but there is something good in everyday. I choose to be & se positivity and joy i everything all day and every day. I create my own happy life!

Alla går vi igen olika tuffa stunder i livet, inte minst jag. Åren som varit har lärt mig många läxor och det är jag tacksam över trots mycket smärta.
En sak som jag har lärt mig, som gjort mig starkare när livet visat en mörk sida. Är att det finns alltid motpoler för den en kan inte existera utan den andra. Finns det sorg kommer det även att finnas lycka. Natten kommer alltid bli till dag, allt hänger ihop och kan inte existera utan den andra.

Glädjen kommer komma och glädjen kommer att försvinna, men trots att livet har sina “ups and downs”, sina lärdomar och läxor är det alltid vi som bestämmer hur vi vill förhålla oss till dem.
Bestäm dig att alltid vakna upp med ett leende på läpparna där din kämpar glöd aldrig brinner upp. Tro på att ljuset alltid kommer tillbaka och bestämd dig för att alltid se det goda varje dag.
En positiv attityd skapar alltid ett positivt liv!

Jag skapar mitt eget positiva liv! Du kan också göra det, det är bara att bestämma dig!

Stay positiv! Kärlek från mig


 

Everyone goes thru tough times in life, even I have. The last couple of years I have learned many lessons and I am grateful despite all the pain.
One thing I’ve learned, that have made me stronger when life showed me the dark side. Is that there is always a opposite to everything because one can not exist without the other. If there is sadness, there will be happiness. Nights will always turn to days, it all goes together and can not exist without the other.

Joy will come and joy will go, but despite the fact that life has its “ups and downs”, its lessons. Its always up to us to decide how we want to relate to them.
Make a choose today to always wake up with a smile on your face where your fighting spirit never burns out. Believe that the light always comes back and decide to always see the good all day and every day.
A positive mind always creates a positive life!

After all sour apples life have give me I have chosen to always see the positive in everything every day. I create my own positive life!
You can also do the same, just make up your mind and choose happiness!

Stay positive! Lots of Love from me 

Follow:
We are in this together so please share: