Alla känslor du känner är alltid kopplade till dig själv!

Godmorgon bästa du!
Idag vill jag skriva om en sak som jag verkligen har reflekterat över de senaste veckorna & fått känna på själv. Att alla känslor som jag känner är oftast kopplade till mig själv. Den meningen kanske låter flummig och en aningen otydlig, men det jag menar är att om jag tex känner mig ledsen för att någon har gjort något som sårat mig så är alltid de känslorna kopplade till något inom mig som behöver läkas. Alltså allt som du känner är inte alltid någon annans fel, utan kan mycket väl vara känslor som är kopplade till din uppväxt. De flesta händelser som uppstår är ett ypperligt tillfälle att reflektera över vad det är inom en som faktiskt gör en ledsen samt låta det läkas.

mayanestorov

Bild Aboutthatlook

Anledningen att jag känner att jag vill skriva om detta nu är för att några sådana här tillfällen har uppståt de senaste veckorna. Jag har känt saker som gjort ont, men stannat upp och reflekterat över vad det faktiskt är jag känner & om det bara är den andra personens fel. Har vid alla tillfällen kommit fram till att det ligger hos mig & situationerna jag mött har varit för att jag skulle läka dessa känslor. Alla människor i vårt liv är här för att lära oss något & är vi öppna för att se lärdomen i alla händelser kommer vi kunna hantera svåra situationer på ett enklare sätt. Det känner jag i alla fall. Man kanske inte ser lärdomen direkt, men försök att reflektera & se det som är bakomliggande till varför det hände & hur det fick dig att känna samt var känslorna kan tänkas komma ifrån.

Affimation – Jag är alltid sann mot mig själv & öppen för att läkas.

Ha en fin måndag nu & fin vecka. Kärlek Maya


 

Good morning, you!
Today I want to write about one thing that I have really reflected on in the past few weeks.  That all feelings I feel are usually linked to myself. That sentence may sound a bit unclear, but what I mean is if I feel angry at someone it almost always is feelings that are linked to something in me that needs heal. So all that you feel is not always someone else's fault. You may feel emotions that are linked to your upbringing & they tend to comes up like this because they need to heal. Most events that arise are a surplus opportunity to reflect on within yourself & why they actually make you sad and as I wrote before to let them be healed.

The reason I feel I want to write about this now is because some of these occasions have been my experience in the recent weeks. I have felt hurt by different things happening, but stopped and reflected on what I actually feel and if it's actually only the other person's fault. All people in our lives are here to teach us something and if we are open to seeing the lesson in all situations we will be able to handle difficult situations in an easier way. I feel that in my case anyway. You may not see the lesson directly, but try to reflect & see what's behind why it happened & how it made you feel as well as where the feelings might come from.

Affimation – I'm always true to myself & open to healing.

Have nice Monday. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *