About me and Contacts


Welcome to about me and contacts – Här hittar du allt du behöver veta om mig och mitt tänk bakom mina sociala medier.

All about me and contacts!

Det är jag som är Maya Nestorov och på min platform berättar jag hur mitt liv ser ut samt vad jag gör för att må så bra som möjligt i både kropp, själ och sinne, Holistisk hälsa. Du kan dagligen läsa, se & lyssna på hur jag gör för att balansera min hälsa med bl.a. hälsosam kost, personlig utveckling och spiritualitet samt en liten dos av naturlig skönhet. Genom mina sociala medier vill jag ge dig inspiration så att just du kan bli den bästa version av dig själv. Du plockar de bitar som tilltalar dig i ditt liv just nu.

Jag brinner även för att boosta kvinnor till bättre självförtroende, mera kvinnlig kraft och styrka. Du hittar min facebook grupp här – I am empowered women

För att inspirerar med hälsa, ren livsstil, positiv energi & livskraft skapar jag ofta event och upplevelser med 100% hälsa i fokus. Jag älskar att arrangera tillfällen där människor kan samlas och connecta med varandra utifrån hälsa som röd tråd. 

Jag agerar även som matkreatör och matstylist samt gör grön mat- & rawfood workshops/jobb för både stora och små företag. På min platform arbetar jag med företag som delar mina personliga värderingar för en ren hälsa och hållbarare nutid- & framtid. Tillsammans med tex samarbetspartners kan jag bl.a. göra sponsrade samarbeten i både ljud, video och skrift. Jag kan även utforma egna annonsplatser och skräddarsy kampanjer för just ditt varumärke. Du som företag kan även hyra in mig som konsult för arbeten, som bl.a brand buildning, event kreatör & community connector. Jag gör också inspirationsföreläsningar och har vid speciella förfrågningar även one-on-one coaching gällande kost och livsstill. 

I allt jag gör så förespråkar jag ett holistiskt tänk och gärna hållbarhet. Vikten av öppenheten för spiritualitet och personlig utveckling är en stor del i mitt hälsotänk. Har du ideer och önskemål kring sätt att arbeta på är jag alltid öppen för det. Jag älskar att inspirera just dig till en mera holistisk hälsosam livsstil. Helheten är nyckel till personlig framgång!

Utbildningar

Hathayoga lärare a 200 h, 2020
Personlig tränare (ingen licens), Marbella 2016
Kinesologi för husbehov 2 dagar, Behandligsteam CarrierCarrier, 2017
Journalist Webb, radio och reportage, Jakobsbergs folkhögskola 2020

Företag, samarbeten & event

– Vill du komma i kontakt med mig för samarbeten, press uppdrag, media eller andra uppdrag skicka gärna ett mail: maya@mayanestorov.com

Kontakt för er underbara läsare 

– För läsarfrågor och övriga frågor från er underbara läsare skicka gärna ett mail till: contact@mayanestorov.se

Kontakt för er som handlat i webshopen

– För frågor enbart gällande webshopen skicka gärna ett mail till: orders@mayanestorov.com

Med kärlek Maya


Hello and welcome!

My name is Maya Nestorov and on my platform, I write about how my life looks like and what I do to feel as good as possible in both my body, soul and mind. You can read and in the near future also listen and see what I do on a daily basis to balance my health with a healthy diet, personal development, and spirituality as well as a small dose of natural beauty. Through my social media I want to give you inspiration so that you can become the best version of yourself. You pick the pieces from my platform that appeal to you in your life right now.

To inspire with health, positive energy & vitality, I often create events and experiences with 100% health in focus. I love arranging occasions where people can gather and connect with each other based on health as a red thread.
I also act as food creator and food stylist and do green food & raw food workshops/jobs for both large and small companies. On my platform, I work with companies that share my personal values for clean health and a more sustainable present & future. Together with, for example, partners, I can make sponsored collaborations in both audio, video, and writing. I can also design my own ad slots and tailor-made campaigns for your particular brand. You as a company can also hire me as a consultant for jobs, such as brand building, event creator & community connector. I also do inspirational lectures and have special one-on-one coaching on diet, personal development, and lifestyle on special requests.

In everything I do, I advocate a holistic approach. The importance of openness to spirituality and personal development is a big part of my healthy thinking. Do you have ideas and desires about ways to work, I am always open to new ways to inspire you to a more holistic healthy lifestyle.

Companies, collaborations & events
– Would you like to contact me for collaborations, press assignments, media or other assignments please send an email: maya@mayanestorov.com

Contact for you, wonderful followers
– For questions and other questions from your wonderful followers please send an email: contact@mayanestorov.se

Contact for those who have made a purchase in the webshop
orders@mayanestorov.com

Big hug & lots of love Maya

Bilder av bl.a. Rothelisberger.se & Pavel Maira