About me and Contacts


Välkommen till min platform! Här hittar du allt om mig, Maya Nestorov.
Mitt grund tänk är holistisk hälsa – alla delar är lika viktiga för att bibehålla en god hälsa, kropp, själ och sinne. För mig är det även viktigt med hållbarhet i allt jag gör, där jag vill åstadkomma så lite negativ påverkar på människan, djuren och naturen.


Welcome to my platform! Here you will find all things me, Maya Nestorov.
My foundation is holistic health – all parts are equally important to obtain good health, body, mind, and spirit. For me is also important to spread awareness about sustainability in everything I do, so I don’t leave any negative footprints on the environment.