3 sätt att frigöra sin inre gudinna!

Att komma i kontakt med sin inre gudinna är ett bergsäkert sätt att omedelbart känna sig gladare, friskare och sexigare. Men när livet kommer emellan och stressnivån bli för hög är det lätt att glömma bort den vackra & gudomlig gudinna man är. Istället för att ta vara på vår kvinnliga energi låter vi tex arbetsuppgifterna växa sig större och större omkring oss samt att, att-göra-listorna växer sig lika långa som Turning torso i Malmö. Detta kan resultera i att vi tillbringar all vår tid på jobbet i vår mera maskulina sida (vilken inte heller är fel emellanåt) & kanalisera en mera resultat inriktad “yang” energi på bekostnad av vår sexiga feminina motsvarighet, “yin”.
Jag tror att det är viktigt att vi kvinnor har en balans av vårt yin & yang för det är inget fel att vara mera av det en ibland och mindre av den andra ibland. Dock tror jag att det är viktigt att vi låter oss bejaka båda sidorna och framför allt komma i kontakt med vår inre sexiga gudinna.

12605302_10154119184247345_5362689254461453761_o

Bild Pavel Maira

Här tipsar jag om 3 sätt att bejaka din inre sexiga gudinna.

Skapa egen tid: Att ta vara på sig själv och lägga tid på att ta hand om sin kropp är ett säkert tips för att må bättre och locka fram sin inre gudinna. Alla vi kvinnor behöver tid för att bara vara och göra det vi tycker om. Boka in en kväll i veckan då du skämmer bort dig själv och ge din kropp det där lilla extra. Det kan vara att unna sig en pedikyr, köpa en ny naturligt bodylotion som luktar extra gott eller bara läsa medan du tar ett avkopplande bad. Låt inte tiden styra om du gör det, utan BARA BOKA IN EN DEJT MED DIG SJÄLV!

Unna dig själv en mindre eller större make over (ifall du har råd med det) nu till höst: Då menar jag tex att satsa på att klippa bort det slitna sommarburret, köp ett nytt snyggt naturligt läppstift eller varför inte ett sexigt klädesplagg, som gör att ditt självförtroende skiner till extra mycket. Våra kläder, vårt smink samt vårt hår spelar stor roll i hur vi känner oss. Lägger vi extra tid på oss själva och observera att jag menar att vi även gör det för oss själva och inte för andra så kommer vi lysa genom den mörka tiden som kommer in nu. Satsa på dig själv helt enkelt!

Flörta och stå i din sexiga, feminina och kärleksfulla energi: Att flörta oskyldigt oavsett om det är med sin kille eller med en het dejt är ett perfekt sätt att känna sig attraktiv och samtidigt få någon annan att känna sig attraktiv. Att vara stolt över den sexiga, feminina gudinna man är, är oerhört attraktivt och kan göra vilken kvinna eller man galen. Bejaka dig själv på alla sätt och skicka ut den energin så kommer du kunna frigöra din inre gudinna.

Vi kvinnor förstår inte vilken makt vi har med vår starka feminina energi. Utan oss och den energin vi besitter hade världen inte fungerat!
Ta alla mina tre tips och ge din inre feminina & sexiga gudinna en rejäl boost med en gång. Vårda din inre gudinna och stråla i den du är för du är bäst! Kärlek Maya


 

 

To get in touch with your inner goddess is a sure way to instantly feel happier, healthier and sexier. But when life intervenes and our stress levels becomes too high, it is easy to forget about the beautiful and divine goddess you are. Instead of taking advantage of our female energy, we let tasks grow larger and larger around us and to-do lists grow as long as the Turning Torso in Malmö. This may result in that we spend all of our time at work in our more masculine side (which neither is wrong) and channeling a more result-oriented “yang” energy at the expense of our sexy feminine counterpart, the “yin”.
I think it is important that us women have a balance of our yin & yang, there is nothing wrong to be more of the other sometimes and less of the second sometimes. However, I think it is important that we allow ourselves to embrace both sides and above all, get in touch with our inner sexy Goddess.

Here are 3 ways to embrace your inner sexy goddess.

  • Create your own quality time: To take care of yourself and spend time taking care of your body is a safe tips to feel better and bring out your inner goddess. All us women need time to just be and do what we like. Book one night of the week when you pamper yourself and give your body that extra shine. It may be to indulge in a pedicure, buy a new natural body lotion that smells extra good or just read while taking a relaxing bath. Do not let time control if you do it, just book a date with yourself!
  • Treat yourself to a smaller or larger make over (if you can afford it), now for the fall: I mean for example, to invest in cutting off your worn sumer hair, buy a new stylish natural lipstick or why not a sexy garment, which makes to your confidence shines. Our clothes, our makeup and our hair plays a big role in how we feel. If we put extra time on ourselves and please note that I mean that we do it for ourselves and not for others, we will shine through the dark winter time coming now. I can promise you this!
  • Flirting and standing in your sexy, feminine and loving energy: Flirting innocently whether it is with a guy or a hot date is a perfect way to feel attractive and at the same time make someone else feel attractive. Being proud of the sexy, feminine goddess you are is extremely attractive and can make any woman or man crazy. Love yourself in every way and send out that energy & this will help you unleash your inner goddess.

Us women do not understand how powerful our strong feminine energy is. Without our energy the world would not work!
Take all my three tips and give your inner feminine and sexy goddess a awesome boost. Nurture your inner goddess and radiate who you are because you are the best! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *